Zasady rozliczeń

Pole tekstowe: Wykształcenie
Pole tekstowe: Życiorys zawodowy
Pole tekstowe: Tematyka 
dotychczas wykonanych tłumaczeń
i zdobyte doświadczenie
Pole tekstowe: Zasady rozliczeń
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Strona główna

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

  Marek  Kukuryk                 +48 607 664 934

Tłumaczenia pisemne

 1. Tłumaczenia pisemne poświadczone (przysięgłe)

  1. Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) wykonywane na żądanie sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej RP
   Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
   1 strona = 1125 znaków włącznie ze spacjami.
   Rozliczenie odbywa się na podstawie ilości stron tekstu tłumaczenia.


  2. Tłumaczenia pisemne poświadczone (przysięgłe) wykonywane na zlecenie osób i podmiotów innych niż wymienione w punkcie a.
   Rozliczenie odbywa się zasadniczo na podstawie ilości stron tekstu tłumaczenia.
   1 strona = 1600 znaków włącznie ze spacjami.
   W przypadku dokumentów o układzie odbiegającym znacznie od zwartego tekstu lub wymagających znacznego nakładu pracy edytorskiej (np. prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, diagramów itp.) mogą zostać przyjęte inne zasady rozliczenia.
   Cena strony tłumaczenia zależy od stopnia trudności, tematyki oraz wielkości zleconego do tłumaczenia tekstu i ustalana jest indywidualnie. Do ceny doliczany jest podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości — obecnie podatek VAT wynosi 23 %.
   W przypadku klientów korporacyjnych z innych państw Unii Europejskiej posiadających numer identyfikacyjny VAT (odpowiednik NIP PL) oraz klientów korporacyjnych mających siedzibę w Szwajcarii podatek VAT nie jest naliczany. W takich wypadkach faktura wystawiana jest bez podatku VAT z adnotacją, że zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest usługobiorca.

 2. Tłumaczenia pisemne zwykłe (niepoświadczone)

  Rozliczenie odbywa się na podstawie ilości stron tekstu tłumaczenia.
  1 strona = 1600 znaków włącznie ze spacjami.
  W przypadku dokumentów o układzie odbiegającym znacznie od zwartego tekstu lub wymagających znacznego nakładu pracy edytorskiej (np. prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, diagramów itp.) mogą zostać przyjęte inne zasady rozliczenia.

  Cena strony tłumaczenia zależy od stopnia trudności, tematyki oraz wielkości zleconego do tłumaczenia tekstu i ustalana jest indywidualnie. Do ceny doliczany jest podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości — obecnie podatek VAT wynosi 23 %.
  W przypadku klientów korporacyjnych z innych państw Unii Europejskiej posiadających numer identyfikacyjny VAT (odpowiednik NIP PL) oraz klientów korporacyjnych mających siedzibę w Szwajcarii podatek VAT nie jest naliczany. W takich wypadkach faktura wystawiana jest bez podatku VAT z adnotacją, że zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest usługobiorca.

Tłumaczenia ustne

 1. Tłumaczenia ustne wykonywane na żądanie sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej RP

  Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.


 2. Tłumaczenia ustne wykonywane na zlecenie osób i podmiotów innych niż wymienione w punkcie 1.

  Podstawę rozliczenia stanowią bloki czterogodzinne. Za początek realizacji zlecenia uznaje się godzinę stawienia się tłumacza w wyznaczonym miejscu tłumaczenia podaną w zamówieniu.

  Cena 1 bloku czterogodzinnego zależy od wielkości, tematyki i stopnia trudności zlecenia i ustalana jest indywidualnie. Do ceny doliczany jest podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości — obecnie podatek VAT wynosi 23 %.
  W przypadku klientów korporacyjnych z innych państw Unii Europejskiej posiadających numer identyfikacyjny VAT (odpowiednik NIP PL) oraz klientów korporacyjnych mających siedzibę w Szwajcarii podatek VAT nie jest naliczany. W takich wypadkach faktura wystawiana jest bez podatku VAT z adnotacją, że zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest usługobiorca.