Wykształcenie

 

Magister filologii germańskiej

 

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

  Marek  Kukuryk                 +48 607 664 934

Pole tekstowe: Wykształcenie
Pole tekstowe: Życiorys zawodowy
Pole tekstowe: Tematyka 
dotychczas wykonanych tłumaczeń
i zdobyte doświadczenie
Pole tekstowe: Zasady rozliczeń
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Strona główna

Przebieg studiów:

1987-1990

Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki

 

Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem

1983-1986

Uniwersytet Lipski,
Lipsk, NRD,
Wydział Germanistyki

Umowa o szczególnym wspieraniu rozwoju naukowego